Okullarda Fiziksel Güvenlik

Biz Kimiz?

Her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey olarak, barış içerisinde, iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü ısrarla savunan çocuk hakları aktivistleriyiz; çocuk gelişimci, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog, hukukçu, eğitimci, mimar, akademisyen, yayıncı…
Uzun yıllardır doğrudan ya da dolaylı olarak çocuklarla çalışan farklı meslek gruplarından uzmanlarız. 2005 yılında, birlikte hareket etmek amacıyla Ankara’da, Gündem Çocuk Derneği’nde bir araya geldik.
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme, Dernek tüzüğümüzün doğal eki ve çalışmalarımızın temel dayanağıdır.

Gündem Çocuk Derneği İlkeler ve Değerler Bildirgesi1

Gündem Çocuk Derneği, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşmesi başta olmak üzere tüm uluslararası çocuk hakları belge ve standartlarının tüm toplumda yaygınlaşmasını ve benimsenmesini sağlayarak, evrensel bir insan hakları kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışan hak temelli bir sivil toplum örgütüdür.

 1. Gündem Çocuk Derneği için çocuk hakları insan haklarıdır. Bu doğrultuda Dernek; çocukların gelişimlerinin özel bir evresinde olduklarını, görüşlerinin nadiren dikkate alındığını, oy haklarının bulunmadığını, hükümetlerin insan hakları konusundaki tutumunu belirleyen siyasal süreçte anlamlı bir rol alamadıklarını, kendi haklarını korumak için adli sistemden yararlanma konusunda önemli sorunlarla karşılaşmalarını, haklarının ihlali durumunda hukuki yola başvuramamalarını, haklarını koruyan örgütlere erişimlerinin genel olarak sınırlı olmasını göz önünde tutar ve gündemine gelen konuları öncelikle evrensel insan hakları çerçevesinde değerlendirir.
 2. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme, Gündem Çocuk Derneği Tüzüğü’nün doğal ekidir. Bu doğrultuda tüm dernek çalışmaları, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme başta olmak üzere çocuklarla ilgili insan hakları standartları temel alınarak yürütülür.
 3. Gündem Çocuk Derneği, dünyada artarak devam eden savaşlardan, yoksulluktan, küresel ısınmadan vb durumlardan, en çok çocukların etkilendiğini bilir ve çocukların sorumlusu olmadıkları bu tehlikelerinden korunmasını ve eşit ve özgür bir şekilde yaşamalarını sağlamak için çalışır.
 4. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin temelini oluşturan 4 temel ilke Gündem Çocuk Derneği’nin öncelikli gündemini oluşturur.
  Çocuğa Karşı Yapılan Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi
  : Gündem Çocuk Derneği çocuklara, ‘kendisinin, anne babasının ya da vasilerinin sahip olduğu ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle’ (BM ÇHS Madde 2) her türlü ayrımcılığın uygulanmasını engellemek için çalışır.
  Çocuğun Öncelikli Yararı ve Korunması: Gündem Çocuk Derneği, tüm çalışmalarında çocuğun korunmasını ve ‘öncelikli yararının gözetilmesi’ (BM ÇHS Madde 3) için çalışır.
  Çocuğun Yaşam ve Gelişme Hakkının Korunması: Gündem Çocuk Derneği ‘çocukların hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabanın gösterilmesi’ (BM ÇHS Madde 6) için çalışır.
  Katılım Hakkının Geliştirilmesi ve Korunması: Çocuk, Gündem Çocuk Derneği’nin çalışma konusu değil çalışma ortağıdır. Dernek; birer birey olarak kendilerini gerçekleştirebilmeleri için çocuklar ile birlikte çalışır. Bu doğrultuda Gündem Çocuk Derneği tüm toplumda ‘çocuğun katılım hakkını güçlendirmek’ (BM ÇHS Madde 12) için çalışır.
 5. Çocuk hakları ile ilgili bilginin üretilmesini, yaygınlaştırılmasını ve herkes için ulaşılabilir olmasını sağlamak Gündem Çocuk Derneği’nin öncelikli amaçlarıdır. Bu doğrultuda Gündem Çocuk, çocuk ile ilgili doğrudan ya da dolaylı çalışmalar yürüten kişi ve kurumlar ile ilkeleri çerçevesinde işbirliği yapar. Çocuk ve insan haklarına yönelik var olan ulusal ve uluslararası çalışmalarını, yeni işbirliği olanaklarını araştırır ve geliştirir.
 6. Gündem Çocuk Derneği, çocuk hakları alanında sivil işbirliğini kilit önemde görür. Bu doğrultuda insan hakları ve çocuk hakları alanında sivil ağların kurulması ve geliştirilmesi için etkin görev alır.
 7. Gündem Çocuk Derneği, çocuk hakları alanında kamu idaresiyle diyalog kurulmasının çocuk hakları savunuculuğunda önemli bir yere sahip olduğunu bilir. Kamu idaresiyle kurulacak diyalogun temel ilkeleri idari ve mali özerkliktir.
 8. Gündem Çocuk Derneği, dernek içi ve dışı ilişkilerinde karşılıklı iyi niyet ve güven ilkesini temel alarak çalışır.

1Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği II. Genel Kurul Toplantısı (14 Mart 2009)


+ I. Bölüm - Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Çalışmaları

Derneğin Adı, Merkezi ve Şube Açılması

Madde 1:

a) Derneğin adı, “Gündem Çocuk Derneği”dir. Kısaca “Gündem Çocuk” olarak kullanılacaktır.

b) Gündem Çocuk Derneği, her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey olarak, barış içerisinde, iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü ısrarla savunan bir sivil toplum örgütüdür.

Madde 2 – Derneğin Merkezi Ankara’dadır. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde, yurtiçinde ve yurt dışında, Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Merkez Genel Kurulu’nun kararı ile şube ve/veya temsilcilik açabilir.

Derneğin Amacı ve Çalışma Alanları

Madde 3 – Derneğin Amacı ve İlkeleri

Gündem Çocuk Derneği, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme başta olmak üzere tüm uluslararası insan hakları belge ve standartlarının tüm toplumda yaygınlaşmasını ve benimsenmesini sağlayarak, evrensel bir insan hakları kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışır.

a. Gündem Çocuk Derneği için çocuk hakları, insan haklarının çocuklar için özel gerektirdikleridir. Bu doğrultuda Dernek; çocukların gelişimlerinin özel bir evresinde olduklarını, görüşlerinin nadiren dikkate alındığını, oy haklarının bulunmadığını, hükümetlerin insan hakları konusundaki tutumunu belirleyen siyasal süreçte anlamlı bir rol alamadıklarını, kendi haklarını korumak için adli sistemden yararlanma konusunda önemli sorunlarla karşılaşmalarını, haklarının ihlali durumunda hukuki yola başvuramamalarını, haklarını koruyan örgütlere erişimlerinin genel olarak sınırlı olmasını göz önünde tutar ve gündemine gelen konuları öncelikle evrensel insan hakları ilkeleri çerçevesinde değerlendirir.

b. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme, Gündem Çocuk Derneği Tüzüğü’nün doğal ekidir. Bu doğrultuda tüm dernek çalışmaları, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme başta olmak üzere çocuklarla ilgili insan hakları standartları temel alınarak yürütülür.

c. Gündem Çocuk Derneği, dünyada artarak devam eden savaşlardan, yoksulluktan, küresel ısınmadan vb durumlardan, en çok çocukların etkilendiğini bilir ve çocukların sorumlusu olmadıkları bu durum ve tehlikelerden korunmasını ve eşit ve özgür bir şekilde yaşamalarını sağlamak için çalışır.

d. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin temelini oluşturan 4 temel ilke Gündem Çocuk Derneği’nin öncelikli gündemini oluşturur.

  • Çocuğa Karşı Yapılan Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi: Gündem Çocuk Derneği çocuklara, ‘kendisinin, anne babasının ya da vasilerinin sahip olduğu ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler’(BM ÇHS Madde 2) ve cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimleri nedeniyle her türlü ayrımcılığın uygulanmasını engellemek için çalışır.
  • Çocuğun Öncelikli Yararı ve Korunması: Gündem Çocuk Derneği, tüm çalışmalarında çocuğun korunmasını ve ‘öncelikli yararının gözetilmesi’ (BM ÇHS Madde 3) için çalışır.
  • Çocuğun Yaşam ve Gelişme Hakkının Korunması: Gündem Çocuk Derneği ‘çocukların hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabanın gösterilmesi’ (BM ÇHS Madde 6) için çalışır.
  • Katılım Hakkının Geliştirilmesi ve Korunması: Çocuk, Gündem Çocuk Derneği’nin çalışma konusu değil çalışma ortağıdır. Dernek; birer birey olarak kendilerini gerçekleştirebilmeleri için çocuklar ile birlikte çalışır. Bu doğrultuda Gündem Çocuk Derneği tüm toplumda ‘çocuğun katılım hakkını güçlendirmek’ (BM ÇHS Madde 12) için çalışır.

e. Çocuk hakları ile ilgili bilginin üretilmesini, yaygınlaştırılmasını ve herkes için ulaşılabilir olmasını sağlamak Gündem Çocuk Derneği’nin öncelikli amaçlarıdır. Dernek, bu doğrultuda, çocuk ile ilgili doğrudan ya da dolaylı çalışmalar yürüten kişi ve kurumlar ile ilkeleri çerçevesinde işbirliği yapar. Çocuk ve insan haklarına yönelik var olan ulusal ve uluslararası çalışmalarını, yeni işbirliği olanaklarını araştırır ve geliştirir.

f. Gündem Çocuk Derneği, çocuk hakları alanında sivil işbirliğini kilit önemde görür. Bu doğrultuda insan hakları ve çocuk hakları alanında sivil ağların kurulması ve geliştirilmesi için etkin görev alır.

g. Gündem Çocuk Derneği, çocuk hakları alanında kamu idaresiyle diyalog kurulmasının çocuk hakları savunuculuğunda önemli bir yere sahip olduğunu bilir. Kamu idaresiyle kurulacak diyalogun temel ilkeleri idari ve mali özerkliktir.

h. Dernek üyeleri arasında dil, ırk, renk, cins, din ve mezhep, etnik köken, engellilik, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılmaz.

i. Gündem Çocuk Derneği, dernek içi ve dışı ilişkilerinde karşılıklı iyi niyet ve güven ilkesini temel alarak çalışır.

Madde 4- Derneğin Çalışmaları, Faaliyetleri

Çocuklarla doğrudan ya da dolaylı olarak temasta olan bütün kişi ve kurumlar (ebeveynler, diğer aile üyeleri, akran, arkadaş ve öğretmenler, kamusal, sivil ve özel kuruluşlar ve çalışanları vb.), ve tabi ki çocuklar Derneğin hedef kitlesini oluşturur. Dernek, bu hedef kitleyle işbirliği içinde ve/veya bu hedef kitleye yönelik çalışır.

Dernek, 3. Maddede belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda şu çalışmaları yapar:

a. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde evrensel bir insan hakları kültürünün oluşması için tanıtma, yaygınlaştırma, uygulama ve uygulamaları izleme amaçlı aşağıdaki gibi etkinlikler düzenler:

i. kongre, sempozyum, konferans vb. bilgilendirme etkinlikleri;

ii. çalıştay, seminer, eğitici eğitimi gibi eğitim çalışmaları;

iii. afiş, broşür, sosyal reklam filmleri gibi tanıtım çalışmaları;

iv. şikayet değerlendirme ve çocuk hakları ihlallerini izleme gibi mekanizmaların güçlendirilmesine/oluşturulmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri,

v. eylem, basın toplantısı, miting, kampanya gibi kamuoyu oluşturmaya yönelik etkinlikler.

b. İnsan haklarının ve Birleşmiş Milletker Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin gereklerine uygun politikaların üretilmesi, benimsenmesi, yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi; bu politikalara uygun mevzuat geliştirilmesi ve mevzuatın etkili ve verimli bir şekilde uygulanması konusunda destekleyici çalışmalar yürütür, sorumlu mercilerin dikkatini çekmek ve onları harekete geçirmek için çalışır.

c. Amacına uygun her türlü sosyal, kültürel, bilimsel, sportif, yaratıcı çalışma: hedef kitlesine yönelik olarak sosyal (gezi, kermes, yemek, çay, balo, konser, gösterim vb. toplantı düzenlemeleri), kültürel (bölgesel, ulusal veya uluslararası olmak üzere kültürel gençlik/uzman değişimleri, kültür gezileir, kültür geceleri vb. faaliyetler), bilimsel (araştırma-inceleme, bilimsel toplantılar, yayınlar, uzman daveti vb. düzenlemelerin yanı sıra yapılmak istenen çalışmaların desteklenmesi, teşvik edilmesi gibi çalışmalar), sportif ve yaratıcı çalışmalar (çocuk veya gençlere yönelik sosyal hizmet odaklı çeşitli etkinlikler) düzenler. Aynı amaç doğrultusunda bölgesel, ulusal ya da uluslararası düzeyde hazırlanan benzer çalışmalara katılır, ortak ya da destek olur.

d. Kamuoyunda çocuk hakları konusunda bilinç ve duyarlılık arttırmak için kamusal alanda sosyal reklam filmleri gösterimi, broşür dağıtımı, afiş asma; görsel, işitsel, yazılı ve dijital basın-yayın organlarında program ve kampanyalar vb. yapar. Aynı amaçla, festival, temsil, gösterim, sergi, kurs, toplantı düzenler. Benzer amaç ve içerikteki bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılır, ortak veya destek olur. Bu yönde kendi görsel, işitsel, yazılı ve dijital basın-yayın organlarını kurar, gazete, kitap, dergi, web sayfası, bülten vb. süreli ve süresiz yayınlar yapar.

e. Çocuk haklarına uygun politikaların üretilmesi, bu politikalara uygun mevzuatın oluşturulması, bu mevzuatın etkili ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi ve izlenebilmesi için gereken mekanizmaların kurulması için kamusal alanda görsel, işitsel, yazılı ve dijital basın-yayın organlarında sesini duyurma; yürüyüş, gösteri, miting, imza kampanyası vb. etkinlikler düzenler.

f. Amaçlarına uygun, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde insan hakları veya çocuk hakları konusunda çalışan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

g. Resmi, sivil ve özel kurum ve kuruluşlara, çocuklara, çocuklarla doğrudan ya da dolaylı temas halinde olan kişilere yönelik çocuk hakları ve insan hakları konusunda eğitim, eğitici eğitimi, bilgilendirme, tanıtım vb. faaliyetler düzenler.

h. Amaçları doğrultusunda projeler yapar, planlar geliştirir, yarışmalar düzenler, ödüller verir. Buna benzer faaliyetlere katılır, ortak ya da destek olur. Bu doğrultuda ulusal ya da uluslararası; küçük, orta ya da büyük hibe çağrılarına başvurur, hibe verir.

i. Amacı doğrultusunda eğitim-öğretim kurumları (dershane, kurs, eğitim merkezi, enstitü vb.) kurar, dönemlik olarak eğitim faaliyetleri (yaz okulları, akşam kursları, sertifika programları vb.) düzenler. Bu tür faaliyetlerde bulunan kurumlara katkı sağlar, destek ve/veya ortak olur.

j. Çocukların bulunduğu mahalle, okul, yurt, açık veya kapalı kurum, iş yeri vb. yerlerde çocuk hakları konusunda bilinçlendirme etkinlikleri (konuyla ilgili eğitsel, sanatsal ve sportif etkinlikler; tiyatro, drama, rol-playing vb. faaliyetler) düzenler.

k. Yeni işbirlikleri oluşturmak amacıyla bölgesel, ulusal ya da uluslararası platformlar, girişimler, komisyonlar, kurullar, koalisyonlar oluşturur. Böylece sivil toplum alanında çalışanların birbirlerini tanımaları, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşmaları ve bu sayede insan haklarına dayalı gelişim ve değişim için birlikte hareket etmelerine öncülük eder.

l. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin hayata geçirilmesi için çaba gösteren kişi, kamusal, sivil ve özel kurum, kuruluşları destekler. Bölgesel, ulusal ya da uluslararası düzeyde çalışan çocuk hakları aktivistleri ve diğer aktörler arasındaki iletişim ağının güçlenmesine katkıda bulunur.

m. Çalışma alanını ve hedef kitlesini dolaylı ya da doğrudan ilgilendiren konularda (aile, eğitim, akademi, hukuk, medya-iletişim, çocuk suçluluğu, yoksulluk, çocuğun katılımı, ayrımcılığın önlenmesi vb) komisyonlar, çalışma grupları, danışman kurullar oluşturur.

n. Çocuk hakları ihlalleri ile ilgili olarak güncel olayları, hak ihlali vakalarını izler, yorumlar, raporlar. Gerek toplumda duyarlılık yaratmak, gerekse ilgili merci ve kamusal mekanizmaları harekete geçirmek, böyle bir merci ve mekanizma yok ise acil destek ve yardım sağlamak ve bu mekanizmanın oluşturulmasına katkıda bulunmak için çalışır. Gündemine aldığı hak ihlali vakaları ile ilgili mağdur ve fail çocuklara, ailelerine, akran ve arkadaş çevresine sosyal hizmet temellli çok yönlü destek vermek için çalışır

o. Çocukları ilgilendiren her türlü adli ve idari yargı süreçlerini çocuğun üstün yararı doğrultusunda izler veya davalara müdahil olur.Çocukları ilgilendiren konularda topluluk davası açabilir.Ulusal ve uluslararası her kademedeki yargı mercilerinde gerektiginde asil olarak veya avukat marifetiyle dava açar veya süreci izler ve raporlar.Bu kapsamda bir veya birden fazla avukata YK kararıyla sözleşme yapılarak yetki verebilir. Kanunla ihtilaf halinde olan, korunma ihtiyacı içinde bulunan,suç mağduru veya tanığı olan çocuklara, ailelerine ihtiyaç duydukları psiko-sosyal desteği sağlamak için ihtiyaca göre sosyal hizmet uzmanı, psikolog vb. diğer uzmanları görevlendirir.

p. İkametgahı, amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar, kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurur, işletir ve her türlü inşaatı yaptırır.

q. İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla; iktisadi, ticari ve sanayi işletme, ortaklık, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurar. Tüzükte yer alan amaçlarına uygun faaliyetler için yardım ve bağış toplar, alır, verir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.

r. İhtiyaç duyduğu insan ve finans kaynaklarını sağlamak üzere, amaç ve çalışmalarının dile getirileceği organlar kurar, toplantılar düzenler.

Madde 5 – Uluslararası Derneklere Üyelik

Dernek işbirliği yapılmasında yarar gördüğü uluslararası çocuk, insan, kadın hakları ve kültürel, akademik alanlarda çalışan derneklere üye olabilir, ortak çalışmalar yürütebilir, maddi ve manevi dayanışabilir.

+ II. Bölüm - Üyelik

Madde 6 – Derneğe Üyelik

Derneğin Asıl ve Onursal olmak üzere 2 tür üyeliği vardır:

I – Asıl Üyelik:

a) Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan kişidir.

Asıl Üyelik Hakları;

Gereken koşulları sağlamak kaydı ile her türlü göreve aday olmayı ve oy kullanmayı içerir. Her üyenin, Derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Asıl Üyelik Yükümlülükleri;

Genel Kurul toplantılarına katılma, üyelik ödenti ve yıllık ödentilerini zamanında ödeme, Derneğin amaç ve çalışmalarına yönelik çaba harcama ve özellikle Dernek amaç ve ilkelerine aykırı davranışlardan kaçınmak konularını kapsar.

II – Onursal Üyelik:

a) Çocuk hakları, insan hakları konusunda önemli çalışmalar yapmış ulusal veya uluslararası düzeyde akademisyenler, uzmanlar, yazarlar, araştırmacılar, eğitimciler, hukukçular, sanatçılar ya da yurtiçinde ve/veya yurtdışında Derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara, Yönetim Kurulu kararı ile ‘Onursal Üyelik’ verilebilir.

b) Onursal üye, asıl üyenin yükümlülüklerini üstlenmek zorunda değildir, asıl üyenin haklarından yararlanamaz.

Madde 7- Üyeliğe Başvurma ve Kabul Edilme

Fiil ehliyetine sahip bulunan, Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul ve taahhüt eden, nitelikleri ile Derneğin amaçlarını gerçekleştirmesine katkıda bulunabilecek olan ve ilgili mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek veya tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek Başkanlığına hitaben yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üye giriş bildirimini doldurur ve bu amaçla tutulan deftere kaydedilir. Üyelik başvurusu, gerekçeleri gösterilerek reddedilebilir. Yönetim Kurulu’nun red kararına Genel Kurul nezdinde itiraz edilebilir.

Derneğin asıl üyeleri; Derneğin Kurucuları ve müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında Dernek Merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları ilgili şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Şube Yönetim Kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Madde 8 – Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Üyelikten çıkarılma koşulları:

a) Anayasaya veya ilgili diğer mevzuata uymayanlar, Yönetim Kurulunun yazılı talebi ile ve Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Yönetim Kurulu bu talepte bulunmadan önce ilgili üyeye bildirimde bulunur ve gerekirse savunmasını ister.

b) Tüzük hükümlerine kısmen veya tümüyle uyulmaması, aylık ödentinin ait olduğu yıl içerisinde ödenmemesi, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararlarına uyulmaması, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesinin ve çalışmaların yürütülmesinin zorlaştırılması, yetki olmaksızın Derneğin maddi veya manevi sorumluluk altında bırakılması hallerinden en az biri vuku bulduğunda asıl üye, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Yönetim Kurulu karar vermeden önce, gerekli görürse ilgili üyeye bildirimde bulunabilir ve savunma isteyebilir.

c) Her üye, yazılı bildirmek koşulu ile dernekten istifa hakkına sahiptir. Onursal üyeliğin iptali, ancak Anayasaya ve Dernekle ilgili kanunlara aykırılık durumunda Yönetim Kurulu kararıyla veya onursal üyenin istifası ile gerçekleşir.

d) Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.

e) Dernekten çıkanlar ve çıkarılanlar, Dernek çalışmaları, organları ve malları üzerinde hak ileri süremezler.

Madde 9 – Üyelik Yükümlülükleri

Asıl üyelik yükümlülükleri; ödentileri tam ve zamanında ödemek ve verilen görevleri yerine getirmektir.

a) Her kişi üyelik başvurusu sırasında giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür.

b) Üyelik giriş ödentisi ve yıllık üyelik ödentisi tüm asıl üyeler içindir; Merkez Genel Kurulu tarafından belirlenir.

c) Hiçbir asıl üye, Dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak, Derneğin yetkili kurulları, Derneğin amaçları doğrultusunda üyeleri görevlendirebilir. Görevlendirme, Yönetim Kurulu tarafından yazıyla Üyenin geçerli posta, elektronik posta adresine veya fax numarasına yapılır. Yazılı görevlendirme Üyeye bildirildikten sonraki 15 gün içinde Üye, görevi kabul ettiğini bildirmezse, görevi üstlenmemiş sayılır

Madde 10- Derneğin Kurucu Üyeleri

Kurucular ve kimlikleri aşağıdadır. Kurucu üyeler, ilk Genel Kurula kadar Geçici Yönetim Kurulu Üyeleridir.

Adı Soyadı Doğum Tarihi & Yeri Meslek
Celal MUSAOĞLU 06.02.1956 / Trabzon Eğitimci / Yayıncı
Ebru Batur MUSAOĞLU 18.05.1971 / Sinop Yayıncı
Emrah KIRIMSOY 19.05.1974 / Ankara Sosyal Hizmet Uzmanı
Esin KOMAN 06.05.1972 / Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi
Ezgi KOMAN 14.03.1976 / İzmit Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi / Yayıncı
Mehmet Onur YILMAZ 10.04.1977 / Girne/KKTC Mimar
Emel SARAL 28.08.1957 / Bartın Eğitimci

+ III. Bölüm - Organlar

Madde 11 – Yönetim Hükümleri

Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

Madde 12 – Genel Kurul:

Genel Kurul, Derneğin en yetkili organıdır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve asıl üyelerden oluşur.

Genel Kurul ve Görevleri: Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, federasyona katılma veya ayrılma, bütçenin onayı, hesapların incelenmesi ve yönetim kurulunun ibrası, derneğin feshi ve tasfiye, gereken durumlarda üyelikten çıkarma şekli konularında ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.

Madde 13- Genel Kurul Toplantısı ya da Çağrı Usulü

a) Genel Kurul, iki yılda bir, Ocak ayında Yönetim Kurulu’nun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır.

b) Genel Kurulun olağan toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Ayrıca Genel Kurul üyelerinin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul’un yapılacağı tarihten en geç 15 gün öncesine kadar üyelerden her biri tekil olarak gündem maddesi önerilerini Genel Kurul Hazırlık Komitesi’ne veya Yönetim Kurulu’na iletebilirler.

c) Genel Kurulda yalnızca gündemde yazılı maddeler görüşülür.

d) Yönetim ya da Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile olağanüstü de toplanabilir.

e) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

f) Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 (on beş) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yazı, elektronik posta veya faks yollarından herhangi biri ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

g) İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, 60 günden çok olamaz.

h) Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur.

i) Bu halde ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya f bendinde belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

j) Toplantı birden fazla ertelenemez. Genel Kurul toplantı tutanakları, yeni seçilen Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin (yedekler dahil) kimlikleri, otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir.

k) Yapılmışsa tüzük değişikliği otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir.

Madde 14 – Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 15- Toplantısız ya da Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 16- Genel Kurul Görev ve Yetkileri

a) Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki Yazman’dan oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerini seçmek.

b) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerini seçmek.

c) Bütçe ve kesin hesapları, bunlara ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını, iş programlarını ve bunların uygulanmalarını incelemek ve sonrasında Yönetim Kurulu’nun aklanıp aklanmamasına karar vermek.

d) Yönetim Kurulu’nun hazırladığı tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.

e) Dernek merkezine ya da şubelerine gerekli taşınmazların satın alınması ya da var olan taşınmazların satılması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

f) Derneğin uluslararası kuruluşlara üye olmasını ya da ayrılmasını kararlaştırmak.

g) Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak. Dernek tüzüğü Genel Kurul’a katılan üyelerin en az 2/3 ünün oyları ile değiştirilir.

h) Derneğin ya da şubelerin feshi ya da tasfiyesi hakkında karar vermek ve tasfiye kurulları oluşturmak.

i) Önerilenlerin onursal üyeliğine karar vermek.

j) Çalışanların uyması gereken kuralları ve komisyon çalışmalarını düzenleyen iç yönetmelikleri tartışıp onaylamak.

Madde 17 – Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu’nun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları:

a) Yönetim Kurulu 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 7 kişi asıl, ikinci 5 kişi yedek olarak belirlenir.

b) Asıl üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Sayman Yardımcısı’nı seçerler.

c) Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Yönetim Kurulu’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.

d) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılırlar.

e) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir.

Madde 18 – Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu derneğin yönetim ve uygulama organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek, gerektiğinde bu yetkiyi belirli konular için üyelerden herhangi birine devretmek.

b) Genel Kurul’un kararlarını uygulamaya geçirmek.

c) Geçen dönemin çalışma programını ve derneğin genel bütçesini Genel Kurul’a sunmak.

d) Genel Kurul’un kararları doğrultusunda yapılacak işlerin program ve projelerini incelemek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek.

e) Alınacak taşınmazların satın alınması ya da mevcut taşınmazların satılması konusunda, şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Genel Kurul’a sunmak. Genel Kurul’da alınan kararı, görevlendirildikten sonra uygulamak.

f) Dernek ayniyat işleyişini belirleyip, Genel Kurul onayından sonra uygulanmasını sağlamak.

g) Madde 3’deki çalışmaları gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak. Bu komisyonların uyması gereken kurallarla ilgili düzenlemeler hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

h) Gereken durumlarda Genel Başkan’a, Genel Başkan Yardımcısı’na ya da Genel Sekreter’e Yönetim Kurulu adına kullanılmak üzere yetki vermek.

i) Dernek işlerini yürütecek ücretli personel kadrolarını belirlemek, personeli istihdam etmek ya da işten çıkarmak.

j) Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla düzenlemeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

k) Şube kurucularını görevlendirmek.

l) Üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyeliklerini askıya almak. Durumu üyeye yazılı olarak bildirmek.

m) Madde 11’de belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Genel Kurul’u gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak.

n) Bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak.

o) Sayman’ın Yönetim Kurulu’nun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.

Madde 19 – Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu’nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

a) Denetleme Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurul’da gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asıl, ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir.

b) Asıl üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında işbölümü yaparlar.

c) Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Denetleme Kurulu Başkanı’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.

d) Denetleme Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.

Madde 20 – Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Kurul’a karşı sorumludur.

b) Yönetim Kurulu’nun işlerini, bütçelerini, gelir ve giderlerini Genel Kurulu adına en geç yılda bir denetler. Denetleme sonrası incelemesini bir raporla belgeler.

c) Denetleme sonrası gerektiğinde Madde 13’de belirtilen esaslar içinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Madde 21- Genel Başkan’ın Görev ve Yetkileri

Genel Başkan;

a) Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.

b) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

c) Yönetim Kurulu’nca oluşturulmuş komisyonların, düzenleme komitelerinin, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını denetler, Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

d) Görevde bulunmadığı hallerde yerine Genel Başkan Yardımcısı’nı görevlendirir.

Madde 22 – Genel Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

Genel Başkan Yardımcısı;

a) Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

b) Yönetim Kurulu’nun ve / veya Genel Başkan’ın vereceği görevleri yapar.

c) Bulunmadığı hallerde Genel Başkan’a vekalet eder.

Madde 23 – Genel Sekreter’in Görev ve Yetkileri

Genel Sekreter;

a) Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.

b) Genel Başkan’la birlikte Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler.

c) Toplantı tutanak ve kararlarını yazar.

d) Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür, sonuçları Yönetim Kurulu’na ve Genel Başkan’a bildirir.

e) Yönetim Kurulu’nun yazışmalarını yürütür.

f) Büroda çalışan personelin amiri olarak çalışma disiplinini sağlar.

g) Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Genel Kurul’da sunar.

Madde 24 – Sayman’ın Görev ve Yetkileri

Sayman;

a) Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.

b) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığına ilişkin işlemleri Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür.

c) Yönetim Kurulu’nun gelirlerini ilgili defterlere kaydeder, harcamalarını yapar.

d) Derneğin parasal birikiminin değerinin korunması için önlemler alır.

e) Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir.

f) Dernek personelinin bordrosunu, SSK’na giriş-çıkış formlarını düzenler, vergi, SSK primleri ve ücret ödemelerini yapar.

g) Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.

h) Alındı belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır ya da teslim eder.

i) Dernek adına gelirleri, tahsilatı alındı belgeleriyle, harcamaları da fatura, nakit avans forumu ya da gider belgeleriyle yapar. İptallerin gerekçelerini yazıp imza eder ve Genel Başkan’a onaylatır.

j) Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktar üzerindeki harcamaları, Yönetim Kurulu kararıyla yapar.

Madde 25 – Sayman Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

Mali işlerin yürütülmesinde, kaydedilmesinde Sayman’la işbölümü yapacak olan Yönetim Kurulu üyesidir. İşbölümüyle üstlendiği görevler için Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

a) Ayni bağışları alındı makbuzuyla ve nakdi bağışları onaylı bağış belgesiyle dernek adına alır.

b) Çek, makbuz, senet ve Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktardaki para gibi bütün kıymetli evrakı kasada saklar. Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarın üstündeki parayı bankaya yatırır.

c) Bankadan çekilen parayı kasa defterine kaydederek kasaya koyar. Kasadan vereceği parayı kasa defterine kaydederek imza karşılığı verir.

Madde 26 – Para Çekme Yetkisi

Derneğin banka, Posta Çeki Hesabı vb. bir kurumda emanetteki parasının iki imza ile çekilmesi zorunludur. Bir imza Sayman ya da Sayman Yardımcısı’ndan birinin, ikincisi ise Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı ya da Genel Sekreter’den birinin olmalıdır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda internetten ya da bankomat kartından işlem yapma konusunda yetkilendirme ve görevlendirme yapabilir.

Madde 27- Başka Organlar

Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev ve yetki ve sorumlulukları devredilemez.

+ IV. Bölüm - Derneğin Gelir-Giderleri ve Hesapları

Madde 28 – Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a. Üyelik giriş ödentisi: Asıl üyelerden alınacak üyeliğe giriş ödentisidir. 100 TL’dir. Bu miktarı artırmaya ya da eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

b. Yıllık üyelik ödentisi: Üyelik ödentisi asıl üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince her yıl ödenmesi zorunlu ödentidir. Yıllık üyelik ödentisi 120 TL’dir. Bu miktarı artırmaya ya da eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

c. Bağış ve yardımlar.

d. Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri.

e. Mevduat faizleri.

f. Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler.

g. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen, kongre, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılardan ya da çay, balo, kampanya, piyango, yemek, sportif etkinlikler gibi sosyal toplantılardan elde edilen gelirler.

Madde 29- Gelirlerin Toplanması

a) Derneğin gelirleri Dernekler Kanunu ile Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre toplanır.

b) Her türlü tahsilat, yetki belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yapılır.

c) Yurt dışından bağış alınabilmesi için ilgili kuruma bildirimde bulunulur.

d) Ayni bağışlar, kanuni esas ve usullere uygun olarak alınır.

e) Tüm kıymetli evrak, onaylanmış defterler kaydedilir.

Madde 30- Dernek Kasası’nda Bulundurulacak Para Miktarı

Derneğin kasasında bulundurulabilecek para miktarı günün koşullarına ve kullanılacak para ihtiyacına göre, Yönetim Kurulu’nca saptanır.

Madde 31- Derneğin Giderleri

a) Yönetim ve büro giderleri.

b) Demirbaş eşya giderleri.

c) Yayın ve yazışma giderleri.

d) Derneğin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulu’nca yapılmasına karar verilmiş işlerin giderleri.

Madde 32 – Derneğin Ödemeleri

a) Sayman’ın Yönetim Kurulu kararına gerek kalmadan tek başına yapabileceği harcama miktarını aşan her işin sonunda, kesin hesap ve son ödemeler Yönetim Kurulu’nca atanmış bir komisyon tarafından saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu adına Sayman ya da Sayman Yardımcısı tarafından ödenir.

b) Ödemeler için gerekli para, bankadan para çekme yetkisi olan Yönetim Kurulu üyelerince çekilir.

c) Dernek için hesap dönemi, her yılın Ocak ayının birinci günü ile bir sonraki yılın Aralık ayının son günü arasında kalan dönemdir.

Madde 33- Derneğin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

Dernek adına Yönetim Kurulu’nun onaylandıktan sonra tutmak zorunda olduğu defterler şunlardır:

a) Üye Kayıt Defteri: Bu deftere, üyelerin kişisel ve mesleki kimlik bilgileri, adresleri, yıllık ödenti yükümlülüklerini ödeyip ödemedikleri ve Yönetim Kurulu’nca gerekli görülen başka kişisel bilgilerinin kaydı tutulur.

b) Karar Defteri: Bu deftere Yönetim Kurulu Kararları tarih ve sayı sırasıyla günü gününe yazılır ve toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sayı sırasıyla bu defterlere kaydedilir. Gelen evrakların aslı, giden evrakların kopyası usulüne uygun olarak dosyalanır. Dernek organında iş ve yazışma konularına göre bir sistem oluşturulur.

d) İşletme Hesabı Defteri: Dernekle ilgili alınan bütün paralar alındıkları ve harcanan bütün paralar da verildikleri kişiler, ticarethaneler ve kurumlar adresleri ile birlikte belirtilerek, günü gününe tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır.

e) Demirbaş defteri: Derneğe ait dayanıklı eşya bu deftere yazılır. Eşyalar üzerine demirbaş defterindeki sayı konulur.

f) Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgeleri sıra ve seri numaralarına göre bu deftere kaydedilir.

Dernek Muhasebe planı gereğince, tahsilat ve harcamaların denetimini ve muhasebesini kolaylaştırmak üzere, Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği öteki yardımcı cetvel ve defterler de Sayman’ın sorumluluğu altında tutulur.

İptal edilen makbuzların, Sayman tarafından iptal nedeni açıkça yazılıp imzalanması ve Genel Başkan’ca onaylanması zorunludur. Bu makbuzların aslı ve kopyası aynen kalır.

Madde 34- Değerli Defter, Makbuz ve Evrak’ın Saklanması

a) Kıymetli defter, makbuz ve evrak usulüne uygun şekilde yasal sürelerince saklanır. Gerekirse bu sürenin dolmasından sonra da saklanmaya devam edilir.

b) Bunların imhası Yönetim Kurulu’nun iznine bağlıdır.

c) Gerekli tedbirler alınmadığı için değerli evrak, makbuz ve evrakların yok olması ya da kullanılamaz hale gelmesinin derneğe verdiği zararlardan, ilgili memurlar ve Yönetim Kurulu üyeleri ortak sorumluluk altındadır.

Madde- 35 Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu ya da denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu ya da bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul ya da yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 36- Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 37- Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 38- Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 39- Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Madde 40 – Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Kasım ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

+ V. Bölüm - Mali Hükümler

Madde 41- Mülkiyet ve Tasarruf Hakkı

a) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının mülkiyeti Dernek Merkezi’ne aittir. Tapulama işleri ve tüm satışlar Dernek Merkezi adına yapılır.

b) Dernek gelirlerinin en az % 80‘i Dernek amaçlarına harcanır

Madde 42- Yolluklar

Memur ve uzmanlara, Yönetim, Denetleme Kurulu üyelerine ve görevlendirilen kişilere yolluk verilir ve bunların zorunlu giderleri karşılanır.

Bu giderler gider belgesi ile belgelendirilir.

Miktar tespiti konusunda Genel Kurul yetkilidir. Ancak yolluklar birinci derece memur yolluğundan fazla olamaz.

+ VI. Bölüm - Fesih ve Tasfiye

Madde 43- Derneğin Feshi

Derneğin feshi, Genel Kurul’un üçte iki çoğunlukla bu yolda karar vermesine bağlıdır. Fesih için birinci toplantıda üyelerin 2/3’ünün hazır bulunması gerekir. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, 13. Madde hükümlerine göre Genel Kurul ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

Madde 44- Tasfiye

Fesih, kapatılma vb. nedenlerle derneğin tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda, Dernekler Kanunu hükümleri’ne göre, tüm taşınır-taşınmaz mal varlığı, paraları, alacakları, intifa, yararlanma ve kullanma hakları Genel Kurul’da kararlaştırılacak bir sivil toplum kuruluşuna devredilir.

+ VII. Bölüm - Son Hükümler

Madde 45- Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller

Bu tüzük 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile Yönetmeliklere göre hazırlanmış olup, açık hüküm bulunmayan hallerde adı geçen kanun hükümleri uygulanır.

Madde 46- Yürürlük

Genel Kurul’un 23.03.2103 tarihli toplantısında kabul edilen ve Yürürlük maddesi dahil 46 maddeden oluşan işbu Tüzük, Ankara Dernekler İl Müdürlüğü’ne bildirim yapılması ile yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu

Esin Emine KOMAN BAŞER (Başkan) – Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi

Hakan ACAR (Başkan yardımcısı) – Akademisyen, Sosyal Hizmet Uzmanı

Yeşim Mutlu (Genel Sekreter) – Sosyolog

Emrah KIRIMSOY (Sayman) – Sosyal Hizmet Uzmanı

Şahin ANTAKYALIOĞLU  (Sayman yardımcısı) – Avukat

Ezgi Koman (Üye) – Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi

Alper ŞEN (Üye) – Video Yapımcısı

Denetim Kurulu

Deniz KIRIMSOY – Dil Uzmanı

Günseli Dönmez Bilgen- Muhasebeci

Dilek KARAGÖZ – Siyaset Bilimci 


(Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü)
Ezgi KOMAN – Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi
ezgi@gundemcocuk.org

(İdari Koordinatör)
Emrah KIRIMSOY – Sosyal Hizmet Uzmanı
emrah@gundemcocuk.org

(Eğitim Ortamlarında Fiziksel Güvenlik Proje Koordinatörü)
Mehmet Onur YILMAZ – Mimar
mehmetonur@gundemcocuk.org

(Yayın Koordinatörü)
Murat DİRİCAN – Yayıncı
dirican@gundemcocuk.org

(Stajyerlerimiz- 2016-2017 Güz dönemi)
Ayşe Deniz Turşucu- Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf Öğr.
Reşit Ayan- Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf Öğr.
Elif Nur Çeçen-Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf Öğr.
Azize Namdar- Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Yüksek Lisans Öğr.
Görkem Kelebek- Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Öğr.

Kedilerimiz
EDİ ve BÜDÜ

Destekçilerimiz

Proje Bazlı Destekler
Koordinasyonu yapılan projeler
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Programı, Büyüteç: Ayırımcılıkla Mücadelede Etkili Araçlar Projesi, 15.07.2015-15.07.2016 (Yeni başladı!)
Sivil Düşün AB Programı, İnternet Çocuk Gazetesi Projesi, Nisan 2015-Nisan 2016 (Devam ediyor!)
Hollanda Büyükelçiliği- Matra Programı, Çocuk Hakları Savunuculuğunda Yeni Taktikler: Çocuğa Yönelik Cezasızlık Haritalama, 2015 (Devam ediyor!)
İsveç Büyükelçiliği, İhmal değil ihlal: Çocuğa Yönelik Cezasızlıkla Mücadelede Sivil Toplum Kapasitesinin Güçlendirilmesi, 2015 (Devam ediyor!)
Açık Toplum Vakfı, Çocuklar Barış Koşuşuyor! Projesi, 2015 (Etkinlik bazlı nakdi destekçi: Eğitimsen Genel Merkezi)
Açık Toplum Vakfı, Geçiş Dönemi Adaleti Çalışmalarında Çocuk, 2013
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ortak: Çocuk Çalışmaları Birimi, Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin Güçlendirilmesi, 2014
Finlandiya Büyükelçiliği, Çocuk Haklarının İzlenmesi ve Raporlama Projesi, 2014
Avusturya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı, EKSİ 18 Medya Çalışmalarını Geliştirme Projesi (Çocuk Medya Çalışmaları), 2011

The Black Sea Trust for Cooperation, German Marshall Found, Savunu Çalışma Grubu II, 2010
The Black Sea Trust for Cooperation, German Marshall Found, Savunu Çalışma Grubu, 2009
Merkezi İhale ve Finans Birimi, Mesajım Var! Projesi (Yerel yönetimler ve Çocuk katılımı), 2009
Dünya Bankası Küçük Hibeler Programı, Çocuk Katılımı ve Medya Çalışmaları (EksiOnsekiz Medya Çalışmaları), 2007

Proje Ortaklıkları
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Programı, Koordinasyon: Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği, Diğer Ortaklar: Öğretmen Akademisi Vakfı, İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Denizli Koruyucu Aile Derneği, Etiketsiz Eğitim Projesi, 2014

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Koordinasyon: Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İZ Derneği, Diğer Ortak: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (http://www.cocukcalismalari.org/), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi, 2014
Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Koordinasyon: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, Anayasa, Anayasam: Çocukların Anayasaya dair Görüşleri, 2012
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Koordinasyon: Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği, Diğer ortak: Ankara Barosu, “Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Uygulanmasını İzleme ve Raporlanması Konusunda Kapasite Geliştirilmesi”, 2007
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Koordinasyon: Karikatür Vakfı, Diğer Ortak: FECO UK, Çocuk Hakları ve Karikatür Projesi, 2006

Kurumsal Çeviri Destekleri
Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği, “Okullarda Fiziksel Güvenlik Sistemi Oluşturulması ile ilgili derlenen Uluslararası Dokümanların Tercümesi”, 2012
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Sivil Toplum Diyaloğu Ofisi, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Geliştirilmesi” projesi kapsamında yürütülen tercüme hizmetleri kapsamında çevrilmiş olan Çocuk Hakları Programlaması (Hak Temelli Yaklaşımları Programlamaya Uygulama Yolları), 2011

Okullarda Fiziksel Güvenlik Kampanyası Destek Kurumlar
Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği
Yaysat

Ayni Destekler
Samsung, Bilgisayar ve teknik malzeme
Mimarlar Derneği’1927, Televizyon ve büro malzemeleri
Semiha Şakir Vakfı (Kapandı), Dorse
Ankara Tabip Odası, Büro malzemeleri

Düzenli Kurumsal Destekçiler
Güzey Mimarlık


Sayfa Başı ↑