Okullarda Fiziksel Güvenlik

Geçiş Dönemi Adaletinde Çocuk

Türkiye Kürt sorunu kaynaklı 30 yıldan fazla yaşanan bir çatışmaya sahne olmaktadır. Ülkenin tamamı; yaşamı siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel açılardan etkileyen bu çatışma ortamında yaşamaktadır. Bu çatışma nedeniyle, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde son derece vahim insan hakları ihlalleri gerçekleşmiştir. Yaşam hakkının ihlali, zorla yerinden edilme, işkence, zorla kaybetme vakalarını içeren hak ihlallerinin çoğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde adalet arayışlarına neden olmuştur. Bütün bu yaşanılanlar sadece siyasal alanı değil, aynı zamanda farklı toplumsal grupların gündelik deneyimleriyle de şekillenerek toplumsal alanı da önemli ölçüde etkilemiştir. Toplumsal alanda gerçekleşen her durum elbette çocukları da – hatta en fazla- etkilemekte, sonuçları yetişkinlere oranla daha ağır şekilde yaşanmaktadır.

Gündem Çocuk Derneği, Açık Toplum Vakfı’nın desteği ile; yaşanan çatışmalar sonrasında toplumsal adaletin tesisi sağlanırken, yüzleşme/hesaplaşma, geçiş dönemi adaleti süreci çalışmaları gelişirken; çocukların bu kapsamda ayrıca ele alınması ihtiyacını görmektedir. Bu nedenle de bu ihtiyacın belirlenmesinde çocuklarla birlikte çalışmalar yürütülmüştür.

Çalışma sonrasında elde edilen bilgiler geçiş dönemi adaletine ilişkin çalışma yapan örgütlerle ve uzmanlarla paylaşılmıştır.

Geçiş Dönemi Adalet Çalışmalarında Çocuk Raporu


Sayfa Başı ↑